KVKK

Kişisel Verilerin Korunması


Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS olarak kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafazaya alınması büyük önem veriyoruz. Kişilerin kişisel verilerini toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan görüşleriyle ilgili bilgilendirmek isteyenler.


1. Kişisel bilgilerin gizliliğine ilişkin olarak yayınlanan r

Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan muhafaza edilen yasal haklarımız kapsamında; markalarımızın hizmetlerinden yararlanabilmeniz, onaylarınızda kampanyalarımız hakkında şikayetlerinizi, şikayetlerinizi ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmeniz, size daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS ticari ve iş hacminin belirlenmesi ve kullanılması gibi amaçlarla kişisel kalıcı sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri araçlarla sözlü, yazılı ya da elektronik örnekler toplamaktayız.


2. Kişisel Veri Koruma ve İşleme Amaçları

Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS olarak, veri sorumlusu sıfatı ile yayın merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanallarımız, mağaza içi iletişim kanalları ve/veya çevredeki bölümleri adresleri üzere her türlü kanallar aracılığıyla ile; Onayınız içinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel yapılar kişisel parçacıklarız tamamen veya küçültülebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, süre olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, yönlendirilebilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda bulunabileceği süreye kadar Muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı Tam gereklilikler halinde Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS'nın birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşunla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlıe Tam gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir.

Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS ücretlerinin markalarımızın hizmetlerinden yararlanabilmesi, onaylarınızda halinde kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, tartışmalarınızı ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, size daha iyi hizmet standartlarını oluşturabilmek, Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS ticari ve iş hedeflerinin belirlenmesi ve yürütülmesi gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel işletme işleyebileceğimizi bilginize sunarız.


3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS, söz konusu kişisel gelişim sadece; açıknıza rıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları kapsamında yeterli önlem alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket yükü, veri sahipleri ile depolama iş arasındaki ilişkinin sağlanması ve/veya bu amaç sözleşmelerin yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklara sahip olma ve hizmet haklarını kullanma amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, amaçlarımızın gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz, denetim, denetim şirketi veya yasal bir güvencesi gereğince bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlarına, amaçları doğrultusunda ilgili diğer kuruluşlar ile paylaşabilecektir.


4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Haklar ı

Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS ilgili kullanıcı aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

a) Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS'nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenmeyi,

b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

c) Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS'nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların özelliklerini istemek,

e) Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok saklanmasını istemek,

f) Kişisel verilerin saklanması, silinmesi ya da yok edilmesi şartı halinde; Yapılandırılma, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesi istememe,

g) İşlenen veriler münhasıran otomatik nesnelerin çizimlerini analiz ederek kişinin kendisinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasını engelleme ve itiraz etme

h) Kişisel verilerin birer konuşmasını alma.


Görüş ve beğenilerle ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı : Marina Deniz Araçları Tic. ve San. GİBİ

Telefonu: 05355111920

Mersin No:

Vergi Dairesi: Küçükyalı vergi dairesi

Vergi Numarası: 612 005 4406

Adresi: Kadir Has Caddesi Açelya Sokak Türkmen Apt. No:2/13 Küçükyalı-Maltepe İstanbul

Posta: iletişim@piabrand.com

Gizlilik ve Güvenlik

Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS Online Shop, verileri daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) boyutlarından talep etmektedir. Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS Online Shop sunucularında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel tanıtımların kurgulanması ve olası e-postaların iletilmesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS Online Shop bünyesinde kullanılmaktadır. Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS Online Shop, üyelik formlarından topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir yönlendirme olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmakta ve satmamaktadır.

Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve içerdiği emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara yapmak zorunlu olduğu nitelikleri resmi makamlara açıklanabilecektir.

Müşterinin sistemine giren tüm bilgiler sadece müşteri erişiminde ve bu bilgileri sadece müşteri tarafından değiştirilebilmektedir. Bir başkasının bu bilgi olasılıklarını ve değiştirmesi mümkün değildir. Ödeme sayfasında istenilen kredi kartı taramasız, siteden alışveriş yapan siz değerli odalar, en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS Online Shop veya ona hizmet veren işletmelerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm kullanım Marina Deniz Araçları Tic. ve San. AS Online Shop arayüzü üzerinden banka ve sizin aranızda karşılaşmanızı sağlar.

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil işletima (akıllı telefon veya tablet gibi) boyunca küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir.

Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanımı ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre karşılaması için verilecek. İnternet siteleri bu çerez dosyaları yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve boyutunuz daha uygun bir internet sitesini barındırmak amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi).

Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerindeki ağların hareketlerinin hızına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, büyümenin Sitelerimizi nasıl kullanıldığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını genişletmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında çevrelenmiş bilgileri toplamak için de kullanırız.


Marina Deniz Araçları Tic. ve San. GİBİ

Adresi: Kadir Has Caddesi Açelya Sokak Türkmen Apt. No:2/13 Küçükyalı-Maltepe İstanbul

Telefon: +90 212 358 05 55